Ozdobna karteczka samoprzylepna
potwierdz-zapis

WAŻNE:

Potwierdź swojego e-maila!

  1. Otwórz swoją skrzynkę i poszukaj maila ode mnie z info@annakokoszka.pl
  2. Sprawdź foldery: SPAM, oferty, newsletter, jeśli nie widzisz mojej wiadomości - tam mogła się ona ukryć.
  3. Kliknij przycisk "POTWIERDZAM e-maila", aby potwierdzić zapis.

W razie pytań napisz do mnie na: info@annakokoszka.pl